Cần thu hút người dân đi xe buýt để giảm ùn tắc giao thông

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động vận tải hành khách công cộng. Ảnh: PV
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động vận tải hành khách công cộng. Ảnh: PV
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động vận tải hành khách công cộng. Ảnh: PV