Cận Tết, nghề làm đường phên truyền thống Cao Bằng vào mùa cao điểm

Nghề làm đường phên truyền thống Cao Bằng tất bật những ngày cuối năm. Ảnh: Văn Tiệp
Nghề làm đường phên truyền thống Cao Bằng tất bật những ngày cuối năm. Ảnh: Văn Tiệp
Nghề làm đường phên truyền thống Cao Bằng tất bật những ngày cuối năm. Ảnh: Văn Tiệp
Lên top