Cấm kinh doanh nước ngọt tại trường học: Khó hay dễ?

Nước ngọt có ga bị cấm bán tại các trường học. Ảnh: A.C
Nước ngọt có ga bị cấm bán tại các trường học. Ảnh: A.C