Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam: Sẽ chấn chỉnh ngay mọi hiện tượng sai phạm

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam bán thuốc lá tại khu thể chất của trường.
Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam bán thuốc lá tại khu thể chất của trường.
Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam bán thuốc lá tại khu thể chất của trường.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top