Trường chuyên Hà Nội Amsterdam ngang nhiên kinh doanh thuốc lá trong trường học

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam bán thuốc lá tại khu thể chất của trường.
Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam bán thuốc lá tại khu thể chất của trường.