Bỗng nhiên bị thu phí gửi xe: chính quyền tiếp tay cho lợi ích nhóm?

Công ty Đại Dương ngang nhiên đặt trạm trông xe tại vìa hè chung cư Hyundai Hillstate
Công ty Đại Dương ngang nhiên đặt trạm trông xe tại vìa hè chung cư Hyundai Hillstate
Công ty Đại Dương ngang nhiên đặt trạm trông xe tại vìa hè chung cư Hyundai Hillstate