Bộ GDĐT: Sử dụng điện thoại ở trường về cơ bản vẫn là hành vi bị cấm

Từ ngày 1.11.2020, học sinh THCS, THPT được sử dụng điện thoại di động trong giờ học để phục vụ học tập. Ảnh: LĐO
Từ ngày 1.11.2020, học sinh THCS, THPT được sử dụng điện thoại di động trong giờ học để phục vụ học tập. Ảnh: LĐO
Từ ngày 1.11.2020, học sinh THCS, THPT được sử dụng điện thoại di động trong giờ học để phục vụ học tập. Ảnh: LĐO
Lên top