Học sinh chỉ được sử dụng điện thoại trong thời gian giáo viên cho phép

Học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp để phục vụ học tập, nhưng phải theo sự hướng dẫn của giáo viên. Ảnh minh họa: Thế Đại
Học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp để phục vụ học tập, nhưng phải theo sự hướng dẫn của giáo viên. Ảnh minh họa: Thế Đại
Học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp để phục vụ học tập, nhưng phải theo sự hướng dẫn của giáo viên. Ảnh minh họa: Thế Đại
Lên top