Bạc Liêu nới lỏng quy định quản lý người ra vào tỉnh

Tỉnh Bạc Liêu nới lỏng quy định người dân ra/vào tỉnh từ ngày 6.10. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu nới lỏng quy định người dân ra/vào tỉnh từ ngày 6.10. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu nới lỏng quy định người dân ra/vào tỉnh từ ngày 6.10. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top