Bạc Liêu: Áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19, trừ 4 xã, phường

Bạc Liêu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ gần như toàn tỉnh từ 00 giờ ngày 26.9.
Bạc Liêu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ gần như toàn tỉnh từ 00 giờ ngày 26.9.
Bạc Liêu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ gần như toàn tỉnh từ 00 giờ ngày 26.9.
Lên top