4 nguyên nhân có thể khiến 8 con hổ thu giữ trong nhà dân ở Nghệ An bị chết

Tại hai cơ sở ở xã Đô Thành (Yên Thành-Nghệ An), công an phát hiện 17 con hổ trưởng thành bị nuôi nhốt trái phép. Ảnh: Nhật Minh
Tại hai cơ sở ở xã Đô Thành (Yên Thành-Nghệ An), công an phát hiện 17 con hổ trưởng thành bị nuôi nhốt trái phép. Ảnh: Nhật Minh
Tại hai cơ sở ở xã Đô Thành (Yên Thành-Nghệ An), công an phát hiện 17 con hổ trưởng thành bị nuôi nhốt trái phép. Ảnh: Nhật Minh
Lên top