Nghệ An: Trung úy Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến khi còn là sinh viên Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: PV
Đồng chí Nguyễn Văn Chiến khi còn là sinh viên Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: PV
Đồng chí Nguyễn Văn Chiến khi còn là sinh viên Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: PV
Lên top