Nghệ An: 8/17 cá thể hổ nuôi nhốt bị phát hiện đã chết

Công an đưa 17 con hổ lớn về phục vụ điều tra. Ảnh: NP
Công an đưa 17 con hổ lớn về phục vụ điều tra. Ảnh: NP
Công an đưa 17 con hổ lớn về phục vụ điều tra. Ảnh: NP
Lên top