Có cần thiết cấm hoạt động dạy thêm - học thêm trong nhà trường?

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)