Truyền hình trực tuyến: Cơ sở y tế chuyển mình hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Các khách mời tham dự Truyền hình trực tuyến: Cơ sở y tế chuyển mình hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ảnh: Sơn Tùng
Các khách mời tham dự Truyền hình trực tuyến: Cơ sở y tế chuyển mình hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ảnh: Sơn Tùng
Các khách mời tham dự Truyền hình trực tuyến: Cơ sở y tế chuyển mình hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ảnh: Sơn Tùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top