Y tế cơ sở "cứu cánh" cho quá tải bệnh viện tuyến trên

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BYT
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BYT
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BYT
Lên top