Thanh niên sốt 39 độ bất ngờ tử vong sau 2 giờ nhập viện

Trước cái cái chết đột ngột của anh Phan Văn Thuận, người nhà đến TTYT để hỏi nguyên nhân. Ảnh: T.C
Trước cái cái chết đột ngột của anh Phan Văn Thuận, người nhà đến TTYT để hỏi nguyên nhân. Ảnh: T.C
Trước cái cái chết đột ngột của anh Phan Văn Thuận, người nhà đến TTYT để hỏi nguyên nhân. Ảnh: T.C
Lên top