Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM chỉ đạo trực tiếp Ban giám đốc HCDC

Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Chân Phúc
Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Chân Phúc
Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Chân Phúc
Lên top