Nam thanh niên đi cấp cứu vì thủ dâm bằng... mỏ lết