Mất 20 phút để gắp đồng xu ra khỏi thực quản bé gái 3 tuổi

Đồng xu kích thước khoảng 26 mm (đồng xu chơi điện tử ở siêu thị) ở 1/3 dưới thực quản cháu bé 3 tuổi.
Đồng xu kích thước khoảng 26 mm (đồng xu chơi điện tử ở siêu thị) ở 1/3 dưới thực quản cháu bé 3 tuổi.
Đồng xu kích thước khoảng 26 mm (đồng xu chơi điện tử ở siêu thị) ở 1/3 dưới thực quản cháu bé 3 tuổi.
Lên top