Lập chốt ở khu dân cư nơi chuyên gia Trung Quốc nhiễm COVID-19 từng lưu trú

Nghĩa Lộ lập chốt lập chốt, kiểm soát việc đi lại của người dân tại tổ 4, phường Tân An. Ảnh: CTV.
Nghĩa Lộ lập chốt lập chốt, kiểm soát việc đi lại của người dân tại tổ 4, phường Tân An. Ảnh: CTV.
Nghĩa Lộ lập chốt lập chốt, kiểm soát việc đi lại của người dân tại tổ 4, phường Tân An. Ảnh: CTV.
Lên top