Yên Bái: F1, F2 liên quan đến chuyên gia Trung Quốc âm tính lần 1

Yên Bái dừng hoạt đông các quán hát Kraoke, kinh doanh giải khát, quán game để phòng chống COVID-19. Ảnh: Thu Trang.
Yên Bái dừng hoạt đông các quán hát Kraoke, kinh doanh giải khát, quán game để phòng chống COVID-19. Ảnh: Thu Trang.
Yên Bái dừng hoạt đông các quán hát Kraoke, kinh doanh giải khát, quán game để phòng chống COVID-19. Ảnh: Thu Trang.
Lên top