Hải Dương truy vết, cách ly các trường hợp tiếp xúc với công nhân POYUN

Công ty POYUN là ổ dịch lớn nhất Hải Dương. Ảnh NH
Công ty POYUN là ổ dịch lớn nhất Hải Dương. Ảnh NH
Công ty POYUN là ổ dịch lớn nhất Hải Dương. Ảnh NH
Lên top