Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn bộ lô thuốc kém chất lượng

Hình ảnh loại thuốc bị thu hồi.
Hình ảnh loại thuốc bị thu hồi.
Hình ảnh loại thuốc bị thu hồi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top