Thu hồi trên toàn quốc lô nước muối sinh lý không đạt chất lượng của công ty Đại Lợi

Nước muối SAT BB của công ty CPQT Đại Lợi bị đình chỉ lưu hành toàn quốc
Nước muối SAT BB của công ty CPQT Đại Lợi bị đình chỉ lưu hành toàn quốc
Nước muối SAT BB của công ty CPQT Đại Lợi bị đình chỉ lưu hành toàn quốc

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top