Chuyển đổi khu nội trú BV Ung Bướu cơ sở 2 thành trung tâm hồi sức COVID-19

Khu điều trị nội trú Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 sẽ được chuyển đổi công năng thành Trung tâm Hồi sức COVID-19 với quy mô 1.000 giường. Ảnh: Chân Phúc
Khu điều trị nội trú Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 sẽ được chuyển đổi công năng thành Trung tâm Hồi sức COVID-19 với quy mô 1.000 giường. Ảnh: Chân Phúc
Khu điều trị nội trú Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 sẽ được chuyển đổi công năng thành Trung tâm Hồi sức COVID-19 với quy mô 1.000 giường. Ảnh: Chân Phúc
Lên top