Cấp cứu ngư dân bị viêm ruột thừa cấp khi hành nghề tại Hoàng Sa

Ngư dân được cứu nạn đưa vào đất liền chữa trị
Ngư dân được cứu nạn đưa vào đất liền chữa trị
Ngư dân được cứu nạn đưa vào đất liền chữa trị
Lên top