Bệnh viện T.Ư Huế lần đầu tiên có "bệnh viện vệ tinh" ở tuyến huyện

Ký kết biên bản hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Trung tâm Y tế huyện Phú Vang.
Ký kết biên bản hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Trung tâm Y tế huyện Phú Vang.
Ký kết biên bản hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Trung tâm Y tế huyện Phú Vang.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top