Bệnh nhân COVID-19 từng đến đền Tiên La, Thái Bình ra thông báo khẩn

Đền Tiên La (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, Thái Bình). Ảnh: Internet.
Đền Tiên La (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, Thái Bình). Ảnh: Internet.
Đền Tiên La (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, Thái Bình). Ảnh: Internet.
Lên top