Bác sĩ ồ ạt bỏ bệnh viện công: Phải giữ chân bằng cơ chế đặc biệt

Bác sĩ phẫu thuật bệnh viện công chỉ được hưởng mức thù lao rất thấp khoảng 250.000 đồng/ca mổ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bác sĩ phẫu thuật bệnh viện công chỉ được hưởng mức thù lao rất thấp khoảng 250.000 đồng/ca mổ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bác sĩ phẫu thuật bệnh viện công chỉ được hưởng mức thù lao rất thấp khoảng 250.000 đồng/ca mổ. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top