Bậc lương chuyên môn cho bác sĩ phải cao nhất!

Bác sĩ tận tình thăm khám cho bệnh nhân tại BV Đại học Y Dược TPHCM (Ảnh: LĐ)
Bác sĩ tận tình thăm khám cho bệnh nhân tại BV Đại học Y Dược TPHCM (Ảnh: LĐ)
Bác sĩ tận tình thăm khám cho bệnh nhân tại BV Đại học Y Dược TPHCM (Ảnh: LĐ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM