1 ca mắc COVID-19 được cách ly tại TP.Hồ Chí Minh

Tổng số người mắc COVID-19 được cách ly đến 18h ngày 11.1. Nguồn: Bộ tế
Tổng số người mắc COVID-19 được cách ly đến 18h ngày 11.1. Nguồn: Bộ tế
Tổng số người mắc COVID-19 được cách ly đến 18h ngày 11.1. Nguồn: Bộ tế
Lên top