Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quy trình báo động đỏ đã cứu sống bệnh nhân bị dao đâm thủng tim