Top thương hiệu ôtô đáng tin cậy nhất 2020: Bị xáo trộn, xe Nhật chiếm sóng

Vị trí của các thương hiệu xe trong top 3 đã hoàn toàn bị thay đổi, đứng đầu là Mazda, tiếp theo sau đó là Toyota và Lexus. Ảnh: AFP.
Vị trí của các thương hiệu xe trong top 3 đã hoàn toàn bị thay đổi, đứng đầu là Mazda, tiếp theo sau đó là Toyota và Lexus. Ảnh: AFP.
Vị trí của các thương hiệu xe trong top 3 đã hoàn toàn bị thay đổi, đứng đầu là Mazda, tiếp theo sau đó là Toyota và Lexus. Ảnh: AFP.
Lên top