MG, thương hiệu xe "tên Anh quốc, hồn Trung Quốc" sẽ lắp ráp tại Việt Nam

Lên top