“Thất thủ” tại Trung Quốc, Uber có gặp khó tại Việt Nam?

Lên top