Tại sao trên phanh đĩa xe máy có nhiều lỗ nhỏ?

Lên top