Cục CSGT: Xử lý gian dối trong khai báo về giấy phép lái xe

Cục CSGT thông tin việc khai báo gian dối về giấy phép lái xe khi vi phạm giao thông sẽ bị xử lý hành chính "kép" theo quy định pháp luật. Ảnh: Cơ quan công an.
Cục CSGT thông tin việc khai báo gian dối về giấy phép lái xe khi vi phạm giao thông sẽ bị xử lý hành chính "kép" theo quy định pháp luật. Ảnh: Cơ quan công an.
Cục CSGT thông tin việc khai báo gian dối về giấy phép lái xe khi vi phạm giao thông sẽ bị xử lý hành chính "kép" theo quy định pháp luật. Ảnh: Cơ quan công an.
Lên top