Chạy vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc, ôtô bị xử lý như thế nào?

Ôtô đi vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc bị phạt thế nào? Ảnh: LĐO
Ôtô đi vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc bị phạt thế nào? Ảnh: LĐO
Ôtô đi vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc bị phạt thế nào? Ảnh: LĐO
Lên top