Mức xử phạt đối với lỗi lùi xe không đúng quy định năm 2021

Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do tài xế không tuân thủ nguyên tắc lùi xe. Ảnh: LĐO
Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do tài xế không tuân thủ nguyên tắc lùi xe. Ảnh: LĐO
Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do tài xế không tuân thủ nguyên tắc lùi xe. Ảnh: LĐO
Lên top