Cảnh sát giao thông TPHCM huy động toàn lực điều tiết giao thông sau tết