Yêu cầu BOT Cai Lậy bổ sung cảnh báo giao thông

Tuyến tránh TX.Cai Lậy. Ảnh: Hữu Danh
Tuyến tránh TX.Cai Lậy. Ảnh: Hữu Danh