Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xung quanh căn nhà Chủ tịch huyện Quốc Oai chết trong tư thế treo cổ