Hiện trường nơi phát hiện thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm