Xót xa 4.000 con lợn chết đuối, nổi trắng chuồng vì nước lũ