Xem xét kỷ luật hiệu trưởng "lộng quyền" lạm thu, chèn ép giáo viên

Huyện Krông Năng chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức xử lý trách nhiệm ông Phạm Trọng Hà để xảy ra sai phạm trong quá trình công tác. Ảnh: HL
Huyện Krông Năng chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức xử lý trách nhiệm ông Phạm Trọng Hà để xảy ra sai phạm trong quá trình công tác. Ảnh: HL
Huyện Krông Năng chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức xử lý trách nhiệm ông Phạm Trọng Hà để xảy ra sai phạm trong quá trình công tác. Ảnh: HL
Lên top