Đắk Lắk: Hiệu trưởng bị tố lạm thu tiền học sinh

Nhiều giáo viên, phụ huynh tố cáo lãnh đạo nhà trường lạm thu trong năm học vừa qua.
Nhiều giáo viên, phụ huynh tố cáo lãnh đạo nhà trường lạm thu trong năm học vừa qua.
Nhiều giáo viên, phụ huynh tố cáo lãnh đạo nhà trường lạm thu trong năm học vừa qua.
Lên top