Xe bồn tông dải phân cách, húc đổ nhà dân

Cảnh tan nát của hai kiốt bị xe bồn húc. Ảnh Mai Thắng
Cảnh tan nát của hai kiốt bị xe bồn húc. Ảnh Mai Thắng
Cảnh tan nát của hai kiốt bị xe bồn húc. Ảnh Mai Thắng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM