Xe bồn mất lái tông thẳng vào nhà dân

Xe bồn mất lái đâm thẳng vào nhà dân - Ảnh CTV
Xe bồn mất lái đâm thẳng vào nhà dân - Ảnh CTV