DOANH NGHIỆP KIẾN NGHỊ LÊN THỦ TƯỚNG:

Xây nhà ở xã hội nhiều thủ tục phiền hà, nhiêu khê!